Řešení exekuce

CHCETE VÝHODNĚ INVESTOVAT BEZ RIZIKA?

INVESTUJTE S NÁMI DO NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE 608 815 828!

Zajištění investičních vkladů

Investice do nemovitostí

Společnost NEXTA CONSULTING, s.r.o. investuje vklady investorů, po pečlivém uvážení a konzultaci každého případu s konkrétním investorem, výhradně do nemovitostí na území České Republiky.

Valná většina případů je použita na vyplacení dluhů majitelů nemovitostí, kteří se ať vinou svou, či vinou někoho jiného dostali do finanční tísně nebo je postihl osobní bankrot.

Nikdy neuzavíráme obchody s dlužníky, kteří by nebyli schopni splácet své závazky, nebo nebyli ochotni důvěryhodně doložit příjmy. Vždy máme jistotu, že budou schopni dostát svým závazkům vůči nám.

Odborníci na trhu s nemovitostmi

Díky dlouhodobým zkušenostem na poli nemovitostí vždy velmi pečlivě zvažujeme reálné zajištění jednotlivých případů, a především dbáme na to, aby tržní cena minimálně dvojnásobně překračovala zajištěnou pohledávku.

Při zajištění nemovitosti jsou používány zajišťovací formy v souladu s právním řádem České Republiky, tzn. zástavní právo, zajišťovací převod vlastnického práva, a v neposlední řadě notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti.

Tím je zajištěn rychlý průběh vymáhání v případě, že dlužník nedostojí svým závazkům.

Investice bez rizika

V případě, že dojde k situaci, kdy dlužník neplatí své závazky, nedojce k poškození investora. Až do vymožení dluhu vyplácí společnost NEXTA CONSULTING investorovi výnosy z vlastních zdrojů, a následně započte svůj závazek při vymáhání.

Právní servis

V rámci naší činnosti nabízíme svým investorům právní servis poskytovaný zkušeným advokátem panem Mgr. Janem Štanglem. Samozřejmostí je i možnost přizvání a konzultace záležitosti s vlastním právním zástupcem.