Řešení exekuce

CHCETE VÝHODNĚ INVESTOVAT BEZ RIZIKA?

INVESTUJTE S NÁMI DO NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE 608 815 828!

Proč investovat s NEXTA Consulting
Sobota, 07 Listopad 2015 20:05

Proč investovat se společností NEXTA Consulting? Odpověď je opravdu jednoduchá. Náš tým je složen ze samých profesionálů, kteří mají s investicemi dlouholeté zkušenosti. K našim klientům přistupujeme vždy individuálně a s ohledem na jejich cíle a budoucí potřeby. Investovat s námi je jistota, kterou vám nikdo jiný neposkytne.

Jak fungují investice s námi?

Vámi investované finance jsou využity na zaplacení peněžních závazků vlastníka nemovitosti. Tito lidé se ocitli ve špatné finanční situaci, velmi často jim kvůli tomu hrozí exekuce. Tímto krokem se chtějí právě exekuci vyhnout.

Nikdy neuzavíráme nejisté obchodní případy. Vždy musí být zadlužený majitel nemovitosti schopen v budoucnu splácet své dluhy. Každého majitele nemovitosti důkladně prověřujeme, tak máme jistotu, že své závazky dodrží.

Jistotu vám zajistíme

Díky nasbíraným zkušenostem na trhu nemovitostí jsme se stali odborníky na slovo vzaté. Jistotu vám také zajistí fakt, že každou investici pečlivě zvažujeme. Také dodržujeme to, aby tržní hodnota nemovitosti převyšovala zabezpečenou pohledávku přinejmenším dvojnásobně.

Nemovitosti zajišťujeme jedním ze zajišťovacích procesů a to podle právního řádu naší republiky. K těmto zajišťovacím formám patří zástavní právo, zajišťovací převod vlastnického práva nebo notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti.

I přesto, že by nastala situace, kdy dlužník nebude splácet své pohledávky, vyplatí své investory společnost NEXTA Consulting z vlastních finančních zdrojů.

Výnos z investic s NEXTA Consulting

Oproti ostatním investičním prostředkům je investování do nemovitostí s NEXTA Consulting velmi příznivá. Hlavním faktorem výhodnosti je zajištěná úroková míra, a to po celou dobu investování. Výnos z investice do nemovitosti je mezi 7% až 12% p.a., celková částka je ovlivněna také investičním programem a délkou investování.

K efektivnímu investování naši investiční specialisti určili minimální částku 50 000 korun, naopak jako maximální částku určili 2mil. korun. Jestliže chcete investovat vyšší částku, i to je možné, s takovým klientem se individuálně domlouváme na konkrétním investičním plánu. Faktorem ovlivňující výši investice je také časový horizont, nejčastěji je v rozmezí od 12 do 120 měsíců.

Chcete investovat do nemovitostí s NEXTA Consulting?

Jsme velice potěšení, že jste si nás vybrali jako investiční partnery. Jestliže máte dotazy, rádi je zodpovíme. Samozřejmě vám také poradíme s konkrétní investicí do nemovitosti. Kontaktujte nás na telefonním čísle 608 815 828 nebo pomocí kontaktního formuláře.