Řešení exekuce

CHCETE VÝHODNĚ INVESTOVAT BEZ RIZIKA?

INVESTUJTE S NÁMI DO NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE 608 815 828!

Krátkodobé nebo dlouhodobé investice?
Pondělí, 25 Červenec 2016 08:21

Chcete si uložit peníze a nevíte kam je investovat? Předem je důležité si ujasnit, na jakou dobu vaše peníze nebudete potřebovat nebo co od investice očekáváte.
Každý, kdo má volné finance, by měl tyto peníze rozdělit do tří investičních horizontů na krátkodobé 1-2 roky, střednědobé 5-8 let a dlouhodobé nad 10 let. Samozřejmě také záleží na věku investora, kdy investor v důchodovém věku bude investovat spíše krátkodobě nebo střednědobě, pokud má finance na vlastní spotřebu a dlouhodobě pokud chce někomu finance přenechat (dětem nebo vnoučatům).

Krátkodobé investice

Jedná se o investice, které mají okamžitou likviditu a měly by tvořit přibližně 6 měsíčních platů nebo výdajů investora. Jedná se o úložku financí, která je okamžitě k dispozici, pokud se stane něco nenadálého (dlouhodobě onemocníte, přijdete o práci apod.) tyto peníze mají doplnit váš příjem, tak aby neklesl váš životní standard. Spočítejte si tedy veškeré vaše měsíční výdaje, které musíte pravidelně každý měsíc zaplatit (platby energií, nájmů, splátky hypoték a úvěrů, platby za telefony, jídlo, oblečení…), ty vynásobte šesti a toto by měla být vaše úložka v krátkodobé investici.

V této formě úložky více financí nepotřebujete a ani se to nevyplatí.
Pro krátkodobou investici se využívají účty, spořící nebo vkladové účty. U těchto druhů účtů se pohybují úroky od 0,01% do 1%. Při tomto zhodnocení sice nezbohatnete, ale máte jistotu, že své peníze máte kdykoliv po ruce od jednoho dne do 1 měsíce.

Střednědobé investice

Do tohoto horizontu již investujeme prostředky, u kterých víme, že je nějakou dobu nebudeme potřebovat.
Samozřejmě to neznamená, že k financím nemáme přístup, ale pokud porušíme podmínku investice, tak můžeme platit i nějakou smluvní sankci. Mezi střednědobé investice patří například stavební spoření, kde může být zhodnocení okolo 3% p.a. nebo můžete své peníze vložit do podílových fondů se střednědobým horizontem, zde může být zhodnocení zajímavější třeba 3-5%, ale přináší to i svá rizika vzhledem ke kolísání investičních trhů.

Dlouhodobé investice

Pokud víte, že své finance nebudete dlouho potřebovat nebo je máte vyhrazené na studia pro děti, prostě peníze, které nepotřebujete mít po ruce, tak zvolíte nejspíše investici do podílových fondů s dlouhodobým horizontem s možností zhodnocení 6 a více %. Jestliže si chcete spořit na penzi, tak tuto formu investice nejspíše doplníte penzijním připojištěním, kde získáte příspěvky od státu.

Investice do nemovitostí s NEXTA Consulting, s.r.o.

S NEXTA Consulting, s.r.o. můžete investovat své finance do nemovitostí se zajímavým zhodnocením dle zvoleného investičního horizontu.

Investujte s námi své peníze od jednoho roku se zhodnocením od 7% p.a. a dlouhodobě do 120 měsíců se zhodnocením až 12% p.a.. Jedná se o zajištěnou formu investice do nemovitostí, kdy investujeme finance investorů po předchozí dohodě s každým investorem do nemovitostí v České republice. Většina investované částky je použita na splacené dluhů majitelů nemovitosti, kteří se svou vinou nebo vinou někoho dalšího dostali do finančních problémů. Tito dlužníci jsou vždy majiteli nemovitostí a my vždy pečlivě zkoumáme jejich bonitu a schopnost splácet. Nikdy nejdeme do smluvního vztahu s někým, kdo by neměl na splácení.

NEXTA Consulting, s.r.o. se pohybuje na trhu s nemovitostmi již řadu let a z tohoto důvodu mají naši pracovníci značné zkušenosti a dbají na to, aby zajišťovaná nemovitost vždy minimálně přesahovala dvojnásobek zajišťované pohledávky.

Zhodnoťte zajímavě a zajištěně své finance, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře a naši pracovníci s vámi proberou vše potřebné, případně vše důkladně vysvětlí.