Řešení exekuce

CHCETE VÝHODNĚ INVESTOVAT BEZ RIZIKA?

INVESTUJTE S NÁMI DO NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE 608 815 828!

Investiční certifikáty
Pátek, 27 Červen 2014 13:12

Zajímá Vás, co jsou zač a jaké možnosti nabízí investiční certifikáty?
Certifikáty jsou z právního pohledu tzv. dlužní úpisy. Eminent se zavazuje vyplatit ve stanovenou dobu hodnotu certifikátu. Investor může certifikát kdykoliv nakoupit nebo prodat na burze nebo přímo u eminenta.

Výhody investičních certifikátů

 • jednoduchost – v jednom aktivu se skrývá zhodnocení celého indexu nebo spekulace na určitý obor
 • transparentnost – investor zná cenu certifikátu, ví, kam investuje a údaje jsou ověřitelné
 • likvidita – certifikát je možno kdykoliv prodat u eminenta nebo na burze
 • univerzálnost – investovat lze se ziskem jak na rostoucím, stagnujícím i klesajícím trhu
 • přizpůsobivost – cena certifikátů často je 10 až 100 EUR, investovat lze i s poměrně malými částkami
 • příznivé náklady – certifikáty jsou levnější než fondy nebo aktivní obchodování, díky jednoduché struktuře
 • daňová optimalizace – po uplynutí testovací doby, která je v ČR 6 měsíců, jsou kurzovní zisky osvobozeny od daně

Členění certifikátů

 • garantované – skládají se ze 2 složek – garantované a performance
 • discount – omezená doba trvání 3 až 18 měsíců a předem stanovený maximální výnos
 • sprint – výnos je omezen do určité výše
 • airbag – alternativa garantovaných certifikátů
 • indexové – přesně kopírují vývoj indexu
 • bonus – spojují tzv. S rizikovou ochranou a neomezeným ziskovým potenciálem
 • basket (koš) - emitent vybírá jednotlivá aktiva v něm obsažená, dělí se na tématické a strategické certifikáty
 • outperformance – investor klesá stejně s aktivem

Mezi investičními certifikáty je mnoho variant. Trh s certifikáty je obrovský a často velice nepřehledný.

Bezpečné a přehledné investování

Naše společnost NEXTA Consulting nabízí investování přehledné a zajištěné, pro každého investora zajímavé a to investování do nemovitostí.

Seznamte se s podrobnostmi, které nabízíme a pojďte s námi investovat do nemovitostí se zajištěným ziskem. Na našich stránkách Vám nabízíme k porovnání přehled úrokových sezeb jednotlivých investic. Sami se přesvědčte, že investice do nemovitostí s NEXTA Consulting nabízí nejlepší úrokovou sazbu.

Rozhodli jste se pro investici s naší společností? Stačí nás kontaktovat a vše potřebné společně již domluvíme.