Řešení exekuce

CHCETE VÝHODNĚ INVESTOVAT BEZ RIZIKA?

INVESTUJTE S NÁMI DO NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE 608 815 828!

Investice – multisektorové fondy
Pondělí, 14 Červenec 2014 13:34

I u nás v ČR nastává doba, kdy investoři musí hledat pro zhodnocení svých investic nové příležitosti, protože výnosy na spořících účtech a u státních dluhopisů jsou na historickém minimu.
S tímto stavem se musí vypořádat investoři nejen v Čechách, ale i Němci, Francouzi i Britové.

Multisektorový fond

Investiční společnosti na tyto nepříliš příznivé tržní podmínky reagovaly nabídkou multisektorových fondů. Manažeři těchto fondů uplatňují flexibilní strategii, která jim umožňuje investovat do různých sektorů dluhopisového trhu. Mnohé multisektorové fondy drží velkou část majetku v dluhopisech s vysokým výnosem a dluhopisech rozvíjejících se zemí, které nabízejí vyšší výnosy a zároveň jsou méně citlivé na růst úrokových sazeb. Multisektorové fondy se těší rostoucí oblibě, o čemž napovídá značný příliv kapitálu v posledních letech.

Nový multisektorový fond od ING

Letos v létě se na našem trhu objeví nový multisektorový fond ING (L) Renta Fund First Class Yield Opportunities. Investuje především do korporátních dluhopisů investičního stupně, dluhopisů s vysokým výnosem a dluhopisů rozvíjejících se trhů, a to bez geografického omezení. Portfolio fondu je široce diverzifikované a obvykle zahrnuje asi sto dluhopisových pozic. Primárním cílem fondu je překonat o 4% peněžní trh a udržovat kolísavost v rozmezí 4% až 8%.

Chcete mít své investice zajištěné

Zdá se Vám investování do multisektorových fondů složité, či málo zajištěné s nízkým výnosem?
Naše společnost Nexta Consulting Vám nabízí možnost investování do nemovitostí se 100% zajištěním Vašich investic. Investujeme pouze do nemovitostí na území České republiky s tím, že tržní cena nemovitosti musí minimálně překračovat dvojnásobně zajišťovanou pohledávku. Zajišťovací formy jsou v souladu s právním řádem České republiky – zástavní právo, zajišťovací převod vlastnického práva a notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vymahatelnosti. Investorům zajišťujeme výnos od 7% do 12% p.a. Výnos je závislý na výši vkladu investice a délce trvání investice.

Pokud s námi chcete investovat se 100% zajištěním, kontaktujte nás na telefonním čísle 608 815 828 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich stránkách. Zodpovíme rádi všechny Vaše dotazy.