Řešení exekuce

CHCETE VÝHODNĚ INVESTOVAT BEZ RIZIKA?

INVESTUJTE S NÁMI DO NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE 608 815 828!

Investice: jak se liší čeští a zahraniční investoři?
Sobota, 19 Červenec 2014 22:08

Je s podivem, že základní charakteristiky investorů jsou ve všech zemích velice podobné. Investorem je typický muž mezi 35 až 50 lety.

Při srovnávání českých a zahraničních investorů jsou čeští investoři opatrnější, když se však objeví potíže, tak se rozdíly smazávají.
Ve všech zemích se při potížích chovají investoři „stádně“. Nakupují často jen podle historické výkonnosti (často pořizují cenné papíry, když jsou nadhodnocené, a když jsou na nízkých hodnotách, tak je zbytečně prodávají).

Jeden rozdíl mezi českými a zahraničními investory tu však je zcela evidentní v tom, že u nás investuje o hodně méně žen. Investice v České republice zkrátka pro ženy asi moc není.

Kam investují češi?

Investování do podílových fondů, dluhopisů a akcií toho českým domácnostem stále málo říká. Většinu volných finančních prostředků mají Češi stále uloženou na běžných bankovních účtech.
Pokud někam pravidelně spoří, tak jen do produktů se státní podporou – stavební spoření a penzijní připojištění. Tím se z dlouhodobého hlediska připravují o zajímavé výnosy, kterých na finančních trzích dosahují i drobní investoři. V tomto pohledu výrazně zaostáváme za rozvinutými západními zeměmi, kde jsou lidé zvyklí mnohem více využívat širší nabídku finančních a investičních produktů. Ve srovnání třeba s Francií je zřejmé, že české domácnosti se málo podílejí na úspěchu firem prostřednictvím investic.

Jaký zvolit investiční plán?

Rozhodli jste se investovat? Zajímají Vás investice s pevně stanoveným výnosem a ještě navíc bez rizika?
Společnost NEXTA Consulting nabízí investiční program, který zhodnocuje vložené investice od 7% do 12% p.a. Výška výnosu závisí na výši Vaší investice a na době Vaší investice.

Společnost NEXTA Consulting investuje vklady investorů výhradně do nemovitostí na území ČR, a to po pečlivém zvážení a konzultaci s investorem. Dbá na to, aby tržní cena nemovitosti minimálně dvojnásobně překračovala zajištěnou pohledávku. Pro zajištění investice jsou používány zajišťovací formy dané nemovitosti v souladu s právním řádem ČR – což je zástavní právo, zajišťovací převod vlastnického práva a také notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti.

Pokud chcete investovat bez rizika se společností NEXTA Consulting, zavolejte nám na telefonní číslo 608 815 828 nebo nás kontaktujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.