Řešení exekuce

CHCETE VÝHODNĚ INVESTOVAT BEZ RIZIKA?

INVESTUJTE S NÁMI DO NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE 608 815 828!

Co je to solidární daň a kdo ji platí?
Úterý, 24 Únor 2015 22:07

Solidární „milionářská“ daň je podle zákona o daních z příjmu 7% rozdílu mezi 48násobkem průměrné mzdy a příjmem.

Příjmy za rok 2014, které přesáhnou částku 1 245 216 Kč, budou podléhat právě této solidární dani. U příjmů za rok 2015 bude možné zohlednit ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti.

Jak se solidární daň počítá?

Výpočet daně se správně provádí nadvakrát. Nejprve je nutné vypočítat částku běžné daně, poté přičíst částku, kterou státu odvedete na solidární dani. Solidární daň se neplatí ze všech příjmů, ale pouze z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 zákona o dani z příjmů). Dále pak z příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti (dle § 7).

Mimo solidární daň jsou příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z pronájmu (§ 9) a ostatních příjmů, které se daní dle § 10.

Zaměstnanci počítají příjmy v hrubé mzdě, ke kterým se připočítávají některé benefity, jako je 1% z pořizovací cena vozidla, které používá zaměstnanec, jak pro služební, tak pro osobní účely a podobně.

Solidární daň zaplatíte i když dostanete odměny nebo odstupné

Solidární daň zaplatíte také v případě, že vás zaměstnavatel odmění nebo dostanete výpověď s odstupným a to v případě, kdy se v jednom kalendářním měsíci zvýší příjem nad limit 103 536 korun.

V případě, že úhrn příjmů za celý rok nepřesáhne částku 1 242 432 korun, bude poplatníkovi stát vracet zaplacenou daň formou přeplatku.

Kdy se záloha na solidární daň nestrhává?

Jestliže zaměstnanec má současně dva zaměstnavatele a stanovený limit přesáhne až součet příjmů z obou zaměstnání. Zaměstnanec bude postupovat podobně jako osoba samostatně výdělečně činná. Bude tedy muset doplatit daň zpětně.

Co můžete udělat s přeplatkem daně, který vám přijde?

Možností je jistě mnoho. Tou nejrychlejší a nejjednodušší je, že peníze utratíte, ale nepřinesou Vám žádný další užitek.

Máme pro vás elegantní řešení, jak s penězi naložit, jestliže jste s nimi již nepočítali. Řešením je zhodnocení těchto financí pomocí rozumné investice.

Jestliže nechcete příliš riskovat, chcete mít stabilní výnos a své investice zajištěné, nabízíme Vám možnost investovat s námi do nemovitostí. Zajistíme Vám domluvený výnos po celou dobu trvání investice se společností NEXTA Consulting, s.r.o. .

Nemovitosti, do kterých vkládáme investice, jsou zajištěné zajišťovacím převodem vlastnického práva, zástavním právem nebo notářským zápisem k uznání dluhu a svolením k přímé vykonatelnosti. Investice provádíme pouze na českém trhu.

Chcete se dozvědět více informací?

Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny vaše dotazy týkající se investování do nemovitostí s NEXTA Consulting, s.r.o..