Řešení exekuce

CHCETE VÝHODNĚ INVESTOVAT BEZ RIZIKA?

INVESTUJTE S NÁMI DO NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE 608 815 828!

9 z 10 Čechů zajímá jejich finanční budoucnost
Čtvrtek, 28 Srpen 2014 14:21

Z mezinárodního průzkumu ING Bank, kterého se na jaře roku 2014 zúčastnilo téměř 12,5 tisíce lidí ze 13 státu Evropy, vyplývá, že téměř devět z deseti Čechů se aktivně zajímá o svou finanční situaci. Před námi jsou pouze Francouzi.
Naopak, koho finance netíží jsou Španělé, Holanďani a Belgičané.

Češi si raději spravují své finance sami

Obyvatelé Evropy si řídí převážně své finance sami Téměř 73% Evropanů si řídí své finance sami. Považují své peníze za věc hodnou zájmu. Nepotřebují ani banky ani finanční odborníky, nepřekračují bankovní limity, málo podléhají impulzivním nákupům. Na řešení svých finančních záležitostí mají čas nebo jsou schopni si ho udělat. Pouze 5% Evropanů nechává o svých financích rozhodovat banky nebo finanční poradce. Nejsložitější je správa peněz pro Italy /82%/ a Turky /75%/.

Zvažujete investici svých peněz?

Patříte jistě k těm, koho finanční budoucnost zajímá? Pro tyto lidi je jistě i zajímavé, jak nechat své peníze vydělávat. A to vydělávat více, než v bankách či fondech a hlavně bez rizika.

Investice do nemovitostí

Jednu z možností, jak vydělávat víc a bez rizika, nabízí společnost NEXTA CONSULTING investováním do nemovitostí.
Při investování do nemovitostí jsou používány zajišťovací formy v souladu s právním řádem ČR, jako je zástavní právo, zajišťovací převod vlastnického práva a také notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti.

Investiční program je vytvořen na dobu 12, 24, 60, 84 a 120 měsíců a je tvořen výší investované částky od 50.000 do 2 milionů a více. Od těchto aspektů se odvíjí výnos z investic, který se pohybuje od 7% p.a. do 12% p.a. Při individuálním nastavení výplaty výnosů a úroků je možno vyplácet investory měsíčně. Úroková sazba se sjednává při osobním pohovoru.

Všechny investice do nemovitosti a finanční transakce jsou projednávány a kontrolovány právníkem, aby odpovídaly zákonům ČR, nebo je možnost i právního zástupce klienta před podpisem jakýchkoliv smluv. Tím společnost NEXTA CONSULTING zaručuje svoji solidnost a důvěryhodnost.

Pokud s námi chcete investovat se 100% zajištěním, kontaktujte nás. Zodpovíme rádi všechny Vaše dotazy.